Sony Pixel Power calrec Sony

Riteas RT RnaG ar bhs Rnin Mhic Aodha Bhu

20/09/2023

T an craolt ir R n n Mac Aodha Bhu ar shl na f rinne. Fuair s b s sa bhaile i gCois Cl idigh D M irt in aois 53 bliain.

Thosaigh R n n ag obair le RT Raidi na Gaeltachta ag t s na n chaid , agus t a ainm ceangailte go dl th leis an st isi n shin. Bh s ar dhuine de na craolt ir Gaeilge is aitheanta sa t r, agus is ioma duine a mheall s i dtreo na teanga agus domhan na ngael lena phaisean d theanga dh chais agus don chult r Gaelach.

Rugadh R n n Mac Aodha Bhu i gCorcaigh, ach bhog an teaghlach go Gaoth Dobhair i dT r Chonaill nuair a bh s tr mh d'aois, agus bh s pr amhaithe go domhain sa chontae sin shin. Chuaigh s i mbun craolt ireacht den ch ad uair sa bhliain 1987 ar st isi n raidi bradach i mBaile tha Cliath, agus st isi n eile i Leitir Ceanainn. Fuair s post sa seomra nuachta i Century Radio sa bhliain 1988, agus chaith s bliain n mar sin ag obair ansin ar an nuacht Ghaeilge, sular bhog s go dt RT . Chaith s roinnt blianta ag obair le c rsa teilif se ansin, ar an tsraith Scaoil Amach an Bobail n le Se n B n Breathnach agus Bl thnaid N Chofaigh, agus ar an gcl r Ecu! Ecu! Fuair s tairiscint ansin dul ag obair do Raidi na Gaeltachta i mBaile tha Cliath agus cl r an iarn in, Cois Life, a chur i l thair, rud a rinne s ar feadh tr bliana. Bhog s ar ais go Gaoth Dobhair tamall ina dhiaidh sin, i ndiaidh d p osa taistil a dh anamh, agus seal a chaitheamh i gConamara, agus thosaigh s ag obair le Raidi na Gaeltachta i nDoir Beaga.

D'oibrigh R n n ar go leor, leor cl racha ags la ar RnaG shin, idir cl racha irise, cl racha ceoil agus cl racha nuachta. Orthu sin, bh an cl r irise Barrsc alta 1996, an cl r ceoil C l an T a chuir s i l thair le Hughie Mac Gairbheith, agus an cl r ceoil G ill Sl . Ba ar an gcl r G ill Sl a craoladh an ch ad amhr n le liric B arla ar RnaG, Blister in the Sun le The Violent Femmes, nuair a cuireadh Anocht fm ar bun sa bhliain 2005.

Ba sa bhliain 2006 a th inig a chl r R n n Beo ar an aer den ch ad uair, agus ba tr d an gcl r sin a chuir go leor daoine aithne ar R n n mar chraolt ir. Bh isteoir ar fud na t re ag an gcl r, idir g agus aosta, agus bh odh an- ags lacht bhair le cloiste il ann ceol, siamsa ocht, agallaimh, c rsa sl inte, c caireacht, sc alta nuachta agus m reanna grinn mixture maxture', mar a d arfadh s f in. Craoladh an cl r beo n Oireachtas den ch ad uair sa bhliain 2008, agus shin i leith bh odh s mar chuid l rnach den fh ile, t s neamhoifigi il leis an c id, mar a baisteadh air. Chuirfeadh R n n cl r spleodrach, spraoi il, fi in i l thair na sluaite a bh bailithe ann, agus bh odh na h isteoir ag s il go m r leis gach bliain.

Chreid R n n go l idir i gcumhacht an raidi , agus chreid s freisin gurb r l an iriseora an f d a sheasamh don duine a bh faoi chois, an duine beag. Bh ardmheas agus m s aige don sa ocht, agus thaitin s go m r leis a bheith ag foghlaim na gl nta n os sine faoi chora cainte agus n sanna agus a leith id.

Is ioma gradam a bhain R n n mar chraolt ir. Bronnadh Gradam Pearsa Raidi na Bliana Oireachtas na Gaeilge air i 2009, 2010 agus 2016. Bhain a chl r R n n Beo Gradam Sraith Raidi na Bliana ag Gradaim Chumars ide an Oireachtais i 2010, 2011 agus 2015. Bronnadh an gradam do Phearsa Raidi na Bliana air ag F ile na Me n Cheilteach i 2011, agus bhain R n n Beo Cl r Raidi Gaeilge na Bliana ag Gradaim N isi nta PPI i 2012 agus i 2018. Bronnadh Gradam Ghl r na nGael ar R n n n os luaithe i mbliana, mar aitheantas a chuid oibre le c rsa craolach in Gaeilge agus bhronn Conradh na Gaeilge Gradam an Uachtar in air i m Feabhra mar aitheantas as a chuid oibre do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Bh a chro go hioml n sa teanga Ghaeilge agus i gcult r na nGael. Bhunaigh s an Ciorcal Craice ilte agus an Cabaret Craice ilte chun c id s isialta i nGaeilge a chur ar f il do phobal na Gaeltachta. Bh s an-tugtha don cheol agus thuig s go raibh t bhacht faoi leith le tionscal an cheoil Ghaelaigh a choth . Thug s ard n do cheolt ir agus banna a bh ag feidhmi tr Ghaeilge ar an raidi , agus tr d an gCabaret Craice ilte, agus thug s spreagadh agus uchtach d ibh. Bh d imh ar leith aige le muintir Oile n Thora , agus is ioma turas a thug s ar an oile n le blianta fada anuas.

Bh ard-mheas ag R n n ar phobal Gaeilge na S Chontae, agus acu si d airsean freisin, agus ba R n n a bh mar fhear an t ag an mh rshi l iomr iteach a bh ag An Dream Dearg sa bhliain 2014 ag lorg cearta teanga.

Maireann a bhean ch ile Bernie, a in on Fionnuala, dearth ireacha, deirfi racha, gaolta agus cairde.

D irt Kevin Bakhurst, Ard-Sti rth ir RT : C is mh r br in dom b s R n in. Fear a raibh a chro go hioml n sa teanga agus i gcraolt ireacht na Gaeilge. Ceannr da a bh ann i gc rsa raidi , agus beidh lorg a shaothair le braith go ceann i bhfad. M ala m r a bh s d mhuintir, d chairde, agus d chomhghleacaithe ar fud na heagra ochta, agus buille m r at ann do chraolt ireacht na Gaeilge tr ch ile. Suaimhneas s ora d .

D irt Gear id Mac Donncha, Ceannaire RT RnaG: N f idir a chur i bhfocail an tionchar a bh ag R n n Mac Aodh Bhu ar a phobal, n an gean agus gr a bh ag an bpobal sin d . Pobal m r millteach leathan fairsing at ann, pobal na Gaeltachta, pobal na Gaeilge, pobal an cheoil, eala ont ir agus scr bhneoir , feilmeara agus iascair , docht ir agus dl od ir , daoine ga agus daoine nach bhfuil chomh h g sin, iad sa mbaile agus thar lear, agus iad uilig faoi bhr n ag sc al a bh is.

Craolt ir den ch ad scoth a bh i R n n, a thuig raidi mar mhe n, agus chruthaigh s p osa raidi a fhanfaidh i gcuimhne na ndaoine ar feadh i bhfad. D'fh g s a lorg mar chraolt ir ar bhealach nach bhfuil d anta ag aon chraolt ir eile i saol na Gaeilge n i saol an Bh arla. T muid go m r faoi chomaoin
LINK: https://about.rte.ie/2023/09/20/raiteas-o-rte-rnag-ar-bhas-ronan-mhic-...
See more stories from rte

More from RTE

07/12/2023

WATCH | Unfolding Chaos: How Dublin's Riots Developed

A timeline of Dublin's City Centre on November 23rd Read Here WATCH the video here. Two weeks to the day since the riots that took over Dublin's city...

06/12/2023

Imogen from the Heart' Unveils the Life and Soul of Artist Imogen Stuart

Imogen from the Heart, a brand-new fascinating arts documentary, follows the life of one of Ireland's most celebrated artists, Imogen Stuart. The documentar...

05/12/2023

THE BLACK & IRISH GALA AWARDS RECOGNISE INCREDIBLE PEOPLE, ORGANISATIONS AND BUSINESSES

The Black and Irish Gala Awards - Powered by RT - took place in the Osprey Hote...

05/12/2023

Man vs Ocean new RT documentary follows Damian Browne and Fergus Farrell's epic Atlantic Ocean rowing adventure

The minute you get comfortable, the Atlantic just knocks you over PREVIEW: M...

01/12/2023

Record Year as RT Supporting the Arts supports 170 events throughout 2023

*** 30% rise in number of arts and cultural events supported by RT *** During 2023, RT supported 170 arts and cultural events all over Ireland through the R...

30/11/2023

RT Confirms Range of Measures as Part of Cost Controls for 2024

Following the launch of its new direction framework (see www.rte.ie/newdirection), the Government recently announced the provision of 40m in interim funding fo...

29/11/2023

Irish Drama Goes Global

RT Drama continues to grow its international reach as Series Two of Hidden Assets prepares to air on BBC Four this weekend, while Kin Series One continues its ...

27/11/2023

The Late Late Toy Show 2023 Slays its Mission of Spreading Christmas Cheer

Number One Programme of the Year to Date -Over 1.7 million people watched across the weekend -Over 3.6 million Raised for Toy Show Appeal -Record-breaki...

27/11/2023

2FM ANNOUNCES LINE-UP OF RISING ARTISTS FOR 2024

RT 2FM has today announced the eagerly anticipated list of 2FM Rising Artists for 2024. Chosen each year by a panel of experts, the class of 2024 are Big Sleep...

27/11/2023

President Michael D Higgins calls for RT documentary to be shown in schools and watched by all, ahead of tonight's broadcast

Powerful RT documentary reveals the story of 12-year-old Patrick McDonagh who d...

24/11/2023

ELF UNVEILED AS THIS YEAR'S LATE LATE TOY SHOW THEME

To Whom It Concerns The eagerly anticipated theme for this year's Late Late Toy Show has finally been announced - and it's none other than the beloved...

23/11/2023

Waltons RT lyric fm Music for Schools Competition Returns

Here's an exciting announcement that will be of great interest to primary and post-primary schools all over Ireland - the launch of the 2024 Waltons RT lyr...

20/11/2023

Vote now in the Black and Irish Gala Awards

The Black & Irish Gala Awards (BIG Awards) are back for the third year and will be even bigger and better with a new media partnership with RT , Ireland's n...

20/11/2023

The Works Presents Unveils a New Four-Part Series

John Kelly is back with a new four-part series of The Works Presents. Starting on Thursday, November 23rd, four more of our most inspired and inspirational crea...

16/11/2023

Introducing the new Late Late Toy Show PROMO

Patrick is getting Toy Show ready, as he preps himself for the biggest night of the year with a little help from the experts. Check our this year's promo a...

15/11/2023

RT Choice Music Prize In association with IMRO and IRMA: 2024 KEY DATES

RT Choice Music Prize In association with IMRO and IRMA 2 0 2 4 K E Y D A T E S Irish Album of the Year 2023 Shortlist Announcement 8th January Irish Son...

14/11/2023

RT Publishes New Direction Document

RT today published a ten-point plan setting a new direction for the radical transformation of the organisation. The document launches against the backdrop of a...

10/11/2023

Gavin Deans announced as RT's new Commercial Director

RT has announced that Gavin Deans is to take up the role of Commercial Director, leading RT 's commercial division. As part of RT 's permanent leadersh...

09/11/2023

RT FOCUSES ON CLIMATE FOR SCIENCE WEEK 2023

RT FOCUSES ON CLIMATE FOR SCIENCE WEEK 2023 In association with Science Foundation Ireland www.rte.ie/scienceweek | #scienceweek Science Week is back, and ...

09/11/2023

LATEST JNLR RT RADIO LISTENERSHIP FIGURES RELEASED

RT 's radio services reach 1,995,000 million listeners, or 48% of the Adult 15 population, every week, and holds 16 of the top 20 radio programmes broadcas...

08/11/2023

Update: A new direction for RT

RT 's outline document setting out a new direction for RT has been approved by the Board of RT . RT Director-General, Kevin Bakhurst wrote to RT staff th...

07/11/2023

TOMORROW TONIGHT: MARK LITTLE AND CARLA O'BRIEN FAST FORWARD TO 2050 TO COVER AN UNPRECEDENTED NIGHT OF CLIMATE ACTION

It's 2050 and at the United Nations in New York, the leaders of the world ga...

07/11/2023

RT documentary North Atlantic wins Grand Prix at one of Europe's top wildlife film festivals

North Atlantic: The Dark Ocean has been awarded the Grand Prix Best Film of Fe...

02/11/2023

New Series ANAM - Songs for Hearts & Minds Showcases Ireland's Musical Stars amid Famous Historic Landmarks

Nell Mescal, Ye Vagabonds, Cormac Begley, and many others feature in the new liv...

01/11/2023

RT Supporting the Arts: What's On this November 2023

Watch our new promo: RT Supporting the Arts | What's On YouTube This November RT is delighted to support Cork International Film Festival, along with 2...

01/11/2023

Prix Europa Award for Blackrock Boys

Congratulations to RT 's Documentary On One team who have won the Best European Audio Investigation of the Year' at the 2023 Prix Europa Awards for Bla...

28/10/2023

RT Statement 28.10.23

RT wishes to clarify that, contrary to a number of media reports today regarding RT 's prior knowledge of the details relating to payments to Ryan Tubridy,...

27/10/2023

RT SHORT STORY COMPETITION 2023 WINNERS ANNOUNCED

RT SHORT STORY COMPETITION 2023 WINNERS ANNOUNCED MR HOO' BY JOHN O'DONNELL WINS FIRST PRIZE OF 5,000 It's a fabulous thing to read and fa...

26/10/2023

FRESH FACES JOIN FORCES TO LAUNCH NEW RT CLIMATE CHANGE SERIES HEATED

RT has launched Heated, a brand new six-part climate series which begins on RT One and RT Player tonight Thursday 26th October at 8pm. Heated will sit alo...

26/10/2023

NEW SERIES: A RING AND A PRAYER CELEBRATES 12 MULTICULURAL COUPLES ON THE ROAD TO MARRIAGE

First episode airs on Friday 27th October at 8.00pm on RT One and RT Player. ...

20/10/2023

RT and Fs ireann/Screen Ireland are delighted to unveil three new Storyland dramas

RT and F s ireann/Screen Ireland are delighted to unveil three new Storyland d...

20/10/2023

Ireland's Fittest Family - Season 11 is back with a new presenter, new coach, and thrilling challenges

Ireland's Fittest Family - Season 11 is back with a new presenter, new coach...

18/10/2023

Fake Ads

At RT , we encourage our audience to exercise due caution regarding fake websites, social media advertisements, news articles and emails. We are aware of misle...

16/10/2023

Wexford Festival Opera and RT once again join forces to bring magic to audiences

Wexford Festival Opera and RT once again join forces to bring a taste of the magic of Wexford Festival Opera to audiences at home and abroad WATCH our promo...

13/10/2023

THE BLACK & IRISH GALA AWARDS ARE BACK AND POWERED BY RT NOMINATIONS OPEN

THE BLACK & IRISH GALA AWARDS ARE BACK AND POWERED BY RT NOMINATIONS ARE NOW OPEN VISIT Black & Irish (blackandirish.com) The Black & Irish Gala Awards ...

12/10/2023

RT DG Opening Statement: PAC 12th October 2023

RT Opening Statement from Director-General, Kevin Bakhurst Public Accounts Committee (12 October 2023) Chair, Deputies, Senators - thank you for the invitat...

06/10/2023

Introducing the very first This is Art! Exhibition

Introducing the very first This is Art! Exhibition Hosted by the RHA in collaboration with RT and The Creative Ireland Programme Showcasing Ireland's you...

06/10/2023

RT will provide extensive coverage of Budget 2024 across digital, radio and television

RT will provide extensive coverage of Budget 2024 across digital, radio and tel...

06/10/2023

RT is looking for new members of the RT Audience Council

RT is looking for new members of the RT Audience Council to help us understand the views of our diverse audiences. RT is required to appoint an Audience Cou...

04/10/2023

RT SHORT STORY COMPETITION 2023: SHORTLIST ANNOUNCED

RT SHORT STORY COMPETITION 2023: SHORTLIST ANNOUNCED WINNERS TO BE ANNOUNCED AT SPECIAL LIVE EVENT AND LIVE ON RT RADIO 1 ON FRIDAY 27th OCTOBER INFO: www.r...

03/10/2023

Kevin Bakhurst comment re publication of Customer Experience (Cx) report

Responding to the CX Customer Experience Report 2023 compiled by the CX Company which was published today, Director-General of RT , Kevin Bakhurst said: While...

02/10/2023

RT to close the Aertel service

RT will close the Aertel service on Thursday 12th October 2023. In RT 's Strategy 2024, published in 2019, RT announced the closure of Aertel as part of...

29/09/2023

Baz Ashmawy's new gameshow The Money List lights up Sunday nights on RT

RT 's brand-new Sunday night quiz The Money List starts this weekend on RT One and RT Player. WATCH THE PROMO. The Money List, presented by Baz Ashmaw...

28/09/2023

Dermot Kennedy and Moving Hearts join line-up for Ireland 100: An Old Song Resung

Concert at Dublin's RDS on October 7th will air on RT on October 30th Sing...

28/09/2023

Mother and her autistic son call on Department of Health to apologise after compiling a secret dossier on them

Mother and her autistic son call on Department of Health to apologise after comp...

25/09/2023

RT TV series explores the nation's passion for dance in Secrets from the Dancefloor

From jive classes in Coppers to bopping in the ballroom in Fethard, the danceflo...

25/09/2023

RT TV series explores the nation's passion for dance in Secrets of the Dancefloor

From jive classes in Coppers to bopping in the ballroom in Fethard, the danceflo...

25/09/2023

Ireland's thrilling win over South Africa draws over 1.2m viewers to RT2

Ireland's thrilling win over South Africa draws over 1.2m viewers to RT 2 In addition, almost 250,000 live streams on RT Player Ireland's Rugby Worl...

25/09/2023

Zo Conway announced as Associate Artist with the RT Concert Orchestra

RT today announced fiddle player, singer and composer Zo Conway as Associate Artist with the RT Concert Orchestra. Zo is an extraordinary talent and a cent...

22/09/2023

Statement from Kevin Bakhurst re. documents submitted to the PAC

RT has issued the following statement from RT Director-General, Kevin Bakhurst regarding documents submitted to the Public Accounts Committee. RT Director-G...