Sony Pixel Power calrec Sony

Tama Ceilteach a bheidh ag an 26 Dawn Chorus i mbliana

30/04/2021

Craolfar Dawn Chorus na bliana 2021 ar RT Radio 1 n 01:00 go dt an 07:00, D Domhnaigh an 2 Bealtaine.

T an-ghean ag daoine ar Dawn Chorus RT Radio 1 a chraoltar uair sa bhliain, b onn daoine ar fud na h ireann agus ar fud an domhain ag isteacht leis an gcl r go moch ar maidin i m na Bealtaine chun cluas a thabhairt don chom radh ar leith agus ardchro il seo ar cheili r na n- an agus ar an domhan n d rtha.

T an cl r ar cheann de bhuaicphoint craolta na bliana, a bhfuil gradaim n isi nta raidi PPI do Nu la ocht agus an m rghradam Idirn isi nta Rose d'Or araon buaite aige. Craoltar ceili r na n- an beo agus b onn saineolaithe i mbun tr cht la mar chuid den chl r, rud a chuireann ceili radh oidhreacht n d rtha na t re ar f il ar bhealach nach bhfuil le f il in it ar bith eile.

Craolfar cl r na bliana seo tr th nach raibh an oiread sp ise riamh cheana ag daoine i gceili r na n- an. T meas n os m ag daoine ar fhl ra agus ar fh na na t re de bharr na g arch ime COVID-19, go m r m r ar cheol in fi ine na h ireann. Spreag ceili ir na n- an gliondar agus d chas in go leor daoine anuraidh den ch ad uair, agus n raibh s i bhfad gur foinse riachtanach s l is agus siamsa ochta a bh sa cheili ir sin do go leor againn le linn na laethanta dorcha. Cuireadh t s le srianta an Chor inv ris san earrach agus bh ar a bhformh r againn fanacht sa bhaile gan m r n f gra chun sin a dh anamh d bhr sin, bh deis Giolcadh an Ghealbhain a chloiste il ar bhealach nach raibh cloiste ag go leor againn cheana mar nach raibh an oiread sin torann tr chta ann. Bh s ann riamh; n l ann ach nach raibh s cloiste againn go dt sin.

Is as Riasc Chois Coinne Chairde anlaith ireann i gCorcaigh, a dh anfar craoladh beo na bliana seo agus beidh r bpr omhfhoireann l ithreoir Derek Mooney, Jim Wilson agus Niall Hatch ann chun an Dawn Chorus a chur i l thair agus, fad a bheidh ceili ir na n- an ag neart i bhf or-am, beidh siad ag m ni don lucht isteachta go d reach at ar bun ag na h in agus an ghrian ag ir . Beidh Richard Collins, anna N Lamhna, Eric Dempsey agus Terry Flanagan ag tabhairt ceol na n- an chugainn na gceantair f in ar fud na t re fad a bheidh an ghrian ag ir agus na h in r idh le t s a chur lena gceol.

D irt l iritheoir feidhmi ch in / l ithreoir Dawn Chorus, Derek Mooney:

T r m ad amach is amach orm go bhfuilimid balta Dawn Chorus Idirn isi nta na mbliana seo a chraoladh beo. T Dawn Chorus chraoladh againn ar RT Radio 1 i bhfoirm igin le 26 bliain ach t t bhacht ar leith le cl r na bliana seo, go h irithe mar gheall go raibh orainn a chur ar ceal anuraidh de bharr Covid-19. T thas orm freisin go bhf adfadh s go mbeadh na milli in lucht isteachta ar fud na hEorpa balta in na h ireann a chloiste il agus iad i mbun a gcuid ceoil tharla an cl r a bheith ar f il tr Aontas Craolt ireachta na hEorpa.

Ach n hamh in sin. Beidh spiorad na gCeilteach le brath ar chl r na bliana seo agus fotha beo ag teacht n isi in Cheilteacha na hEorpa. Beidh saineolaithe an as irinn, Tuaisceart ireann, an Bhreatain Bheag, Albain, Corn na Breataine, Oile n Mhanann, agus daoine eile ag cur in cheoil a gceantair f in i l thair, agus d anfaimid stair chult ir agus t bhacht staire na n- an a scr d . T an- thas orainn a bheith i mbun rannph irt ochta len r gcomhghleacaithe BBC Wales, BBC Scotland chun an craoladh seo a chur faoi bhur mbr id i dtosach.

N hiad na h in amh in a bheidh i mbun an cheoil. T an- thas orainn a fh gairt go mbeidh Paddy Glackin agus D nal Lunny, beirt de na ceolt ir traidisi nta is cumasa agus is iomr it in irinn, linn i mbliana chun ceol Ceilteach a sheinm d r lucht isteachta. Dawn Chorus ags il ar fad a bheidh ann i mbliana, agus meastar gur deis a bheidh ann n r mh r do dhaoine a thap .

Craolfar tr chl r faisn ise chartlann Mooney Goes Wild d reach roimh an gcraoladh beo, gach aon cheann acu ag d anamh ceili rtha ar speicis ags la d' in fhi ine. T an Crotach gl rach ar cheann de na h in is fearr aithne in irinn, c go bhfuil s go m r i mbaol, samhla tear fi ntas na h ireann le scread uaigneach an Chrotaigh. D anfaimid an ch is go bhfuil an t- an chomh neamhchoitianta sin a scr d chomh maith leis an d cheall m r at ar bun chun a thabhairt sl n.

Lacha mhara is ea an t adar Coitianta n an Lacha Lochlannach agus c nach bhfuil an t- an feicthe ag m r n, is n an seo a thagann an t- bhar is s masa agus is luachmhaire sa domhan n d rtha: cl mh lachan, bhar lena mbaineann gn ithe inslithe nach f idir a sh r . Caithfimid s il ar shaol na lachan daite agus carasmatach seo agus cuirimid aithne ar an an as a dtagann an chuilt the theola .

Ar deireadh, d anfar cur s os ar an Storc B n, an at f orimirceach ar fad agus nach dtagann go h irinn ach go f orannamh, ach is an a dh antar a cheili radh ar fud mh r-roinn na hEorpa mar gur comhartha go bhfuil an t-earrach ag teacht. Is minic an t- an sin luaite sa mhiotaseola ocht agus i bhfinsc alta i gcult ir ags la eile agus mar shiombail ar an dh, torth lacht agus rath, t an speiceas seo tagtha aige f in go m r le blianta beaga anuas, an a bh cinnte i mbaol a dh othaithe.

Mar sin, b g linn ar RT Radio 1 n 01:00 D Domhnaigh an 2 Bealtaine do cheili radh speisialta ar in fhi ine na t re, scr d ar oidhreacht n d rtha chomhroinnte na dt ortha Ceilteacha agus an cheolchoirm is fearr a chloisfidh t i mbliana.

D irt Derek Mooney:

N dh anaim ach codladh adrom. T s an- asca m a dh iseacht agus is cr cro a bh onn ann am go ham. sin r ite, is aoibhinn liom ceili r na n- an a chloiste il go moch ar maidin. Caithfidh gurb an fhuaim is deise sa n d r . D anann s maitheas duit a bheith ag isteacht leis.

Bh an file agus fealsamh R mh nach Lucretius cinnte gur na h in a d'fhoghlaim daoine le hamhr n a chanadh. Creidim f in go bhfuil s balta a chur ar
LINK: https://about.rte.ie/2021/04/30/teama-ceilteach-a-bheidh-ag-an-26u-daw...
See more stories from rte

Most recent headlines

12/05/2021

When seeing becomes understanding: The centrality of metadata in the management of media assets

The ability to generate thoughts and build relationships within the stream of co...

11/05/2021

MRC: Nielsen Understated TV Numbers for February 2021

NEW YORK-Nielsen's TV viewership numbers were understated for February 2021, this according to an analysis of its procedures by the Media Rating Council'...

11/05/2021

NAB to FCC: Long Past Time' to Decide on Final White Space Rules

WASHINGTON-The National Association of Broadcasters is urging the FCC to stop dithering and make a final decision on its proposal to use a terrain-based model t...

11/05/2021

AIMS TechFest 2021 Opens Registration

BOTHWELL, Wash.-The Alliance for IP Media Solutions (AIMS) has opened registration for the AIMS TechFest 2021 Presents: IP Showcase, a free, live virtual event ...

11/05/2021

Minow Assesses the State of TV 60 Years After Vast Wasteland' Remarks

WASHINGTON-On May 9, 1961, then newly appointed FCC Chairman Newton Minow called television a vast wasteland, criticizing the medium for its violence, inanity...

11/05/2021

IBC Opens Submissions for IBC 2021 Innovation Awards

LONDON-As IBC 2021 eyes a return to an in-person conference, the annual IBC Innovation Awards are ramping up, with the official call for entries now open. Submi...

11/05/2021

Verbit Acquires Vitac Captioning Provider

NEW YORK-Verbit, an AI-powered transcription platform, has announced its acquisition of Vitac, a provider of captioning products and solutions....

11/05/2021

Grass Valley Supplies LiveTouch Replay System to Studio Berlin

MONTREAL-Grass Valley's LiveTouch replay and highlights system has been added to Studio Berlin's live production workflow as part of a recent upgrade. S...

11/05/2021

Megan Clappe Is Named an SBE Fellow

Congratulations to Megan Clappe, who has just been raised to the cherished membership rank of Fellow by the Society of Broadcast Engineers....

11/05/2021

Cooke S7/i Lenses the Pick for Netflix's Below Zero'

LEICESTER, U.K.-Netflix's recent Spanish-language action thriller Below Zero was shot using Cooke S7/i full frame lenses, the choice of cinematographer Is...

11/05/2021

NAB's Smith Looks Toward Brighter Broadcast Future With Help of New Policies

WASHINGTON-The world is beginning to see the light at the end of the tunnel of the Covid-19 pandemic, and on the other side is a brighter, better future for b...

11/05/2021

Bruno Henriquet Appointed to Lead Warner Bros. International TV Production France

Bruno Henriquet Appointed to Lead Warner Bros. International TV Production Franc...

11/05/2021

Magyar Telekom results for the first quarter of 2021

Magyar Telekom results for the first quarter of 2021 Budapest, May 11, 2021 17:30 Magyar Telekom today reported its consolidated financial results for the ...

11/05/2021

SVG SportsTech On Demand: Supponor's Steve Plunkett on Adding Analytics Value to Live Virtual Advertising

SVG SportsTech On Demand: Supponor's Steve Plunkett on Adding Analytics Valu...

11/05/2021

SVG SportsTech On Demand: RT Software's Luke Harrison Breaks Down the Modular Approach to Graphics Production

SVG SportsTech On Demand: RT Software's Luke Harrison Breaks Down the Modula...

11/05/2021

SVG SportsTech On Demand: Fastly's Zac Shenker on Content Security and Supporting Streaming of the Super Bowl

SVG SportsTech On Demand: Fastly's Zac Shenker on Content Security and Suppo...

11/05/2021

SVG SportsTech On Demand: TVU Networks' Jared Timmins on Responding to Remote Needs in Sports

SVG SportsTech On Demand: TVU Networks' Jared Timmins on Responding to Remot...

11/05/2021

SailGP Returns for a Second Season With the Ultimate Remote Production' Setup

SailGP returns for a second season with the ultimate remote production' set...

11/05/2021

NBA Virtual-Reality Broadcasts on Oculus Fueled By Fully Cloud-based Decentralized Workflow

NBA Virtual-Reality Broadcasts on Oculus Fueled By Fully Cloud-based Decentraliz...

11/05/2021

Sundance Institute Names 20 Fellows Across Feature Film Directors and Screenwriters Labs, Native Lab

PARK CITY, UTAH - The Sundance Institute today named the artists and projects se...

11/05/2021

SNS Releases New ShareBrowser Media Asset Management Software

St. Louis, MO-May 11, 2021-Studio Network Solutions (SNS), the world leader in workflow storage servers for professional media teams, today announced that the l...

11/05/2021

Spotify: For the Record' Explores the Art-and Science-of Lullabies

What is it about a lullaby that gently nudges a fussy newborn or rambunctious toddler into a slumber? On the latest episode of our podcast, Spotify: For the Rec...

11/05/2021

Kayo Chingonyi Decodes Black' from Dave's Brit Award-Winning Album PSYCHODRAMA'

For the past several years, Spotify Original podcast DISSECT has delved deep int...

11/05/2021

Sony Expands Functionality of Camera Remote SDK and Increases Range of Compatible Models

Alpha 1 and RX0 II added to list of compatible Sony's cameras Latest versio...

11/05/2021

Award-winning actress Noomi Rapace and renowned actor Nicholas Pinnock join the cast of Django

A CANAL+ cr ation originale and Sky original TV series starring Matthias Schoena...

11/05/2021

Riverdance: The Animated Adventure, a Sky Original is coming exclusively to Sky Cinema and NOW on 28 May 2021

If you were swept away by the phenomenon that is celebrated by millions globally...

11/05/2021

Joe Marler stars in Sky Sports documentary exploring the matter of Mental Health

Big Boys Don't Cry follows the England Rugby forward as he discusses his own struggles and learns new methods of managing mental wellbeing. Sky Sports has ...

11/05/2021

RT and Virgin Media in deal over Six Nations Rugby

Six Nations Rugby today confirmed that it has commenced joint long form contract discussions with broadcasters Virgin Media Television and RT having agreed a j...

11/05/2021

RT continues proud support of School Digital Champion Programme

#digitalchamps RT is proud to continue its support of the School Digital Champion Programme which culminates in the annual showcase (virtual) event this Wedne...

11/05/2021

Create in Record Time with New NVIDIA Studio Laptops from Dell, HP, Lenovo, Gigabyte, MSI and Razer

New NVIDIA Studio laptops from Dell, HP, Lenovo, Gigabyte, MSI and Razer were an...

11/05/2021

Keeping Games up to Date in the Cloud

GeForce NOW ensures your favorite games are automatically up to date, avoiding game updates and patches. Simply login, click PLAY, and enjoy an optimal cloud ga...

11/05/2021

CircleCI Reaches $1.7 Billion Valuation with $100 Million in New Financing

Greenspring Associates leads Series F financial round as demand for the leading CI/CD provider explodes, topping 2.5 million jobs processed per day San Francis...

11/05/2021

Lauren Lyle to star as Karen Pirie in ITV cold case murder drama Karen Pirie

Lauren Lyle to star as Karen Pirie in ITV cold case murder drama, Karen Pirie Lauren Lyle to star as Karen Pirie in ITV cold case murder drama, based on acclai...

11/05/2021

Grass Valley s LiveTouch Helps Studio Berlin Ramp Up Replay Capability

MONTREAL, May 11, 2021 - Grass Valley announces that its LiveTouch replay and highlights system will become a key element of Studio Berlins upgraded live produc...

11/05/2021

THIRD QUARTER AND NINE-MONTH 2020-21 REVENUES

Press release - 11 May 2021 17:47 THIRD QUARTER AND NINE-MONTH 2020-21 REVENUES Facebook LinkedIn Twitter Download as PDF Full Year revenue objective u...

11/05/2021

DPA MICROPHONES INTRODUCES TWO NEW HEADSET MICROPHONES

Solutions Combine DPAs Renowned 5mm Capsules With Award-winning 6066 Design. DPA Microphones announces the 4466 CORE Omnidirectional and 4488 CORE Directional ...

11/05/2021

MY

MY Date Released:07 May 2021 Share Tweet 7 2021 1 GFK RAM 94% 2060 28 2 ...

11/05/2021

2021-05-11

Apple helps keep the App Store a safe and trusted place for users to discover apps by detecting and taking action against fraudulent developers and users....

11/05/2021

Ross Video Receives Official Designation as a Canadian Compassionate Company (CCC)

Ottawa, Canada, May 11th, 2021 Ross Video is an Ottawa-based technology compan...

11/05/2021

Ross Launches Ultrix Carbonite - The Mid-Size Hyper-Converged Production Platform

Ottawa, Canada, May 11th 2021 - In February of this year Ross announced the laun...

11/05/2021

Excitement surrounds Durham Bulls home opener

The Bulls face the Jacksonville Jumbo Shrimp at 6:35. The Durham Bulls will play a game at their home field on Tuesday, and it's not your average opening n...

11/05/2021

Boomers Back: Chris Berman Signs Extension With ESPN

Chris Berman, who joined ESPN a month after it launched in 1979, has signed a new multi-year deal with the sports TV giant....

11/05/2021

TV By the Numbers: NBA Basketball Scores for Watch-Time

This is a quick snapshot of TV by the numbers for the week of May 3-9, revealing the most-watched shows and networks using glass-level data from Vizios Inscape,...

11/05/2021

Team Whistle Names Matt Koenig VP, Programming and Monetization

Team Whistle named Matt Koenig VP of programming and monetization for WhistleTV....

11/05/2021

NBCU's Linda Yaccarino Calls Trust Key to Growth

Trust matters, said Linda Yaccarino, NBCUniversal's global chairman for advertising and partnerships, in an opinion piece posted Tuesday on the NBCU Togethe...

11/05/2021

Evergent Platform To Support AWS For Media & Entertainment Initiative

Evergent said its revenue and user management platform will support the Amazon Web Services for Media & Entertainment initiative....

11/05/2021

How Nielsen Undercount Revelations Will Affect The Upfront

Networks and distributors represented by the VAB want more information about how much undercounting of viewers happened at Nielsen during the COVID-19 pandemic ...