Sony Pixel Power calrec Sony

RT SIL SIAR AR AN mBLIAIN 2019

15/01/2021

EBIDTA 8.4 MILLI N AG RT AR S DE BHARR M AD MEASARTHA AR IONCAM IOML N AGUS COSTAIS OIBR OCHTA N OS L SULA dTUGTAR AN COSTAS MAIDIR LE hIMEACHTA SPEISIALTA AGUS GLANEASNAMH IOML N 7.2M IN 2019 SAN IREAMH

F ach http://www.rte.ie/annualreport le teacht ar an tuarasc il ioml n.

D anfaidh RT Tuarasc il Bhliant il agus R itis Airgeadais Chomhdhl ite an Ghr pa don bhliain dar cr och an 31 Nollaig 2019a eisi int inniu*.

Tuarasc il Bhliant il RT 2019, go hachomair:

Th inig laghd 2 mhilli n ar chostais oibr ocht la 337.8 milli n, lena n- ir tear na costais maidir le himeachta speisialta, i gcompar id le 2018.

M ad measartha ar ioncam ioml n 342.1m (2018 339.1m).

Th inig sli 4.2 milli n ar an ioncam tr cht la go 145.8 de thoradh ar an iginnteacht maidir leis an mBreatimeacht agus maidir leis an athr at ag teacht ar no sanna daoine i dtaobh na me n cumars ide.

Th inig ard 7.2 milli n glan ar an ioncam o n gcead nas teilif se go 196.3 milli n de thoradh ar an ard 8.9 milli n ar an gcist ocht phoibl a f gra odh i mBuis ad, 2019 a fuarthas o n DEASP i nd il le cead nais teilif se saor in aisce', athr i bp irt maidir leis na ciorruithe a cuireadh ar an gcist ocht phoibl o n mbliain 2010 anuas.

Ba ionann an costas a bhain le himeachta speisialta, Corn Rugba an Domhain, na toghch in iti la agus toghch n na hEorpa ina measc, agus 4.1 milli n a bh n os sle n leibh il na bliana 2018, rud a d'fh g Glaneasnamh n os sle roimh Mh reanna Eisceacht la agus Ch in na bliana cothrom le 9.1 milli n (2018 12.6 milli n).

Glaneasnamh i leith na bliana, tar is c nach agus M reanna Eisceacht la a thabhairt san ireamh, cothrom le 7.2 milli n (2018 13 milli n).

L ir tear freisin sa Tuarasc il Bhliant il go leor de bhuaicphoint RT sa bhliain 2019, ina measc:

Th inig for s 20% ar an l on daoine a d'fh ach ar an RT Player i rith na bliana 2019.

Cl racha de chuid theilif s RT a bh i 42 den 50 cl r ba mh lucht f achana i rith na bliana 2019, ard 39 cl r sa bhliain 2018.

D'oibrigh RT Ag Tac leis na hEala ona le n os m n 140 imeacht eala on ar bhonn iti il, n isi nta agus pobail i rith na bliana, ard 130 sa bhliain 2018.

Is sti ideo RT News an sti ideo teilif se is gn tha in irinn le l on is m n 1,700 feasach n agus cl r nuachta gcraoladh as gach bliain. Rinneadh athch iri ioml n air sa bhliain 2019.

Bh ileamh n os g ire sa bhliain 2019 ar thic id don lucht f achana ag The Late Late Toy Show 2019 a ndeineadh breis is 90,000 iarratas orthu; d'fh ach 1.7 milli n duine ar an gcl r ar ard in ags la RT .

T eagr n m r na Nollag den RT Guide ina bhar iontais ag lucht foilsitheoireachta in irinn i gc na , d oladh beagnach 270,000 c ip.

Bh beagnach dh mhilli n ag isteacht le raidi RT gach seachtain; d' ist 51.9% den lucht isteachta f sta (15+) leis seachtain i ndiaidh seachtaine i rith na bliana 2019.

Ceangla odh 75 milli n sruth fuaime le podchraolta agus clib n de chuid chatal g ar a ileamh RT i rith na bliana 2019.

Ina theannta sin:

Chruinnigh 157 leanbh le ch ile ag tion l ige RT maidir le C rsa Aer ide

T n os mo n 3m bailithe ag an 2FM Xmas Ball don ISPCC n mbliain 2015 i leith

Bh beagnach 1 mhilli n duine ag faire ar an gcluiche ceannais agus ar s ar an gcluiche athimeartha idir Baile tha Cliath agus Ciarra i gCraobh Peile na h ireann

Bh RT lyric fm 20 bliain ar an aer

Ghuigh muintir na h ireann suaimhneas s ora ar an gcraolt ir iomr iteach Gay Byrne

D irt Dee Forbes, Pr omh-Sti rth ir RT : D'oibr omar go crua ar fud na heagra ochta in 2019 ar mhaithe le luach a bhaint amach d r lucht f achana agus isteachta tr n os m bhar nuacheaptha a l iri don RT Player, il ags l a dh anamh agus t s a chur le podchraolta agus sruthchraoladh chomh maith le hath s id a bhaint as r n- bhar iriseoireachta ar na hard in ar fad chun freastal ar dhaoine cib it ina bhfuil siad agus cib uair a thogra onn siad f in . Leanamar d r ngealltanas a sheachadadh maidir le lucht f achana agus isteachta na t re a mhealladh chuig r n- bhar nuachta, c rsa reatha, sp irt, f or il agus siamsa ochta agus tr thanna speisialta, Craobhchom rtas CLG agus Late Late Toy Show eile den scoth ina measc a l iri chomh maith le caidreamh a choth le dreamanna ga sa lucht f achana agus isteachta i nd il le ceisteanna bhair imn ar fud na cruinne tr RT on Climate Youth Assembly nu lach.

Mar fhocal scoir, d irt Dee Forbes: C gur ioma rud a bhain leis an mbliain 2019 a cheart d inn m rtas a bheith orainn ina leith th inig clabhs r br nach leis an mbliain nuair a d'imigh r gcara d l agus comhghleaca , Gay Byrne ar shl na f rinne.

D irt Moya Doherty, Cathaoirleach Bhord RT : D irt m in 2018, go mbeadh bliain chrua eile amach romhainn in earn il na me n in 2019, agus ba an fh rinne cheart . C go ndearna sol thraithe seirbh se poibl , RT ina measc, d cheall m r i dtaobh iad f in a oiri n agus athr chun lucht f achana agus isteachta a choinne il agus a bheith bhartha dar leo, is lom na f rinne go bhfuilimid ag lean int d r m le d cheall a dh anamh chun go n- ireoidh linn a theacht sl n tharla nach raibh an t- ileamh d'iriseoireacht agus cl ir arbh fh idir muin n a bheith ag daoine iontu chomh t bhachtach riamh is at anois do shochaithe agus st it dhaonlathacha na cruinne. Cuireadh ar r s ile d inn i rith na bliana2019 go bhf gann easpa maidir le leas ar an gc ras maoini ch in agus plean il reachta ochta ard n seirbh se poibl i mbaol, seirbh s at l rnach maidir len r dtuiscint orainn f in, ar an bpobal, agus ar an gcult r in irinn chomh maith le teacht i l thair na t re ar fud an domhain.

C go bhfuil gaisc m ra bainte amach agus go bhfuil aird tarraingthe orthu in r dTuarasc l Bhliant il, n f idir le RT a bheith ag feidhmi le heasnaimh go deo. T an m nla maoinithe reatha b
LINK: https://about.rte.ie/2021/01/15/rte-suil-siar-ar-an-mbliain-2019/...
See more stories from rte

Europe Stories

27/02/2021

Storytelling with Maximus at Qantas Founders Museum, Australia

Storytelling with Maximus at Qantas Founders Museum, Australia posted: 27/02/2021 Power LED luminaire's comprehensive design package used to help visu...

26/02/2021

Second series of Warbird Workshop prepares for take-off on Yesterday

UKTV Original produced by Air TV to return to screen in April 2021. 26 FEBRUARY, 2021 UKTV has commissioned a second series of Warbird Workshop (4x60) for its...

26/02/2021

First look at Gomorrah's fifth and final season

A Sky Original series produced by Cattleya and distributed to over 190 territories around the world Directed by Marco DAmore and Claudio Cupellini Starring Sa...

26/02/2021

John Ryley's acceptance speech for the RTS Outstanding Contribution award

At the 2021 RTS Television Journalism Awards, Sky News proudly collected six awards including Channel of the Year for a fourth year running. On the night, Head ...

26/02/2021

New episode of The Late Late Show with James Corden, featuring Prince Harry, airs 9pm tonight on Sky Comedy

In tonight's episode at 9pm on Sky Comedy, now that The Duke and Duchess of ...

26/02/2021

RT LAUNCH IRELAND'S 2021 EUROVISION ENTRY LESLEY ROY'S MAPS

Singer will give her debut performance of the song on The Late Late Show tonight Maps will be available on platforms including Apple Music & Spotify today R...

26/02/2021

Seachtain na Gaeilge 2021 ar RT

Seachtain na Gaeilge 2021 ar RT Anonn agus anall idir l ithreoir aimsire RT agus TG4 Peppa Pig ag ullmh le teacht i l thair i nGaeilge agus Ceolfhoirea...

26/02/2021

Nokia and CNT bring first commercial 5G experience to Ecuador

Nokia and CNT bring first commercial 5G experience to Ecuador Press Release Nokia and CNT bring first commercial 5G experience to Ecuador Network moderni...

26/02/2021

Enabling the golden age of sports content

-- Enabling the golden age of sports content February 22, 2021 We have an opportunity to enter the golden age of sports broadcasting. Sporting instituti...

26/02/2021

Score a goal against the competition by unleashing the possibilities of a full end-to-end sports video solution

If there is anything the last year has taught us, it is that the ability to adap...

26/02/2021

All Star Musicals returns for a one-off special

All Star Musicals returns for a one-off special All Star Musicals returns to ITV later this year for a spectacular one-off special that will see six celebritie...

26/02/2021

Dolby Appoints Emily Rollins to its Board of Directors

Back PDF Version Feb 25, 2021 Dolby Appoints Emily Rollins to its Board of Directors SAN FRANCISCO, Feb. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dolby Laboratories, ...

26/02/2021

2021-02-26

For Women's History Month and International Women's Day, Apple is further amplifying female voices that drive culture and change by bringing to the fore...

26/02/2021

ALLEN & HEATH DELIVERS DANTE I/O FOR ALL

ALLEN & HEATH DELIVERS DANTE I/O FOR ALL posted: 26/02/2021 Allen & Heaths acclaimed Dante I/O expanders can now be used within any Dante audio network, t...

26/02/2021

Racing TV bets on new virtual studio

Studio uses virtual technology from Unreal Engine and Brainstorm InfinitySet, as well as Mo-Sys StarTracker By Jenny Priestley Published: February 26, 2021 ...

26/02/2021

Ultra HD Forum announces new president

Organisation has also added two new members to its board of directors By Jenny Priestley Published: February 26, 2021 Organisation has also added two new m...

26/02/2021

Rise launches mentoring scheme for young women

Scheme is backed by BT Sport and ITV By Jenny Priestley Published: February 26, 2021 Scheme is backed by BT Sport and ITV target=_blank title=Share on Li...

26/02/2021

Sky: DAZN, Telecom Italia deal may harm competition'

Broadcaster is believed to have written to Italian football league Serie A to express its concern By Jenny Priestley Published: February 26, 2021 Broadcast...

26/02/2021

WDR expands HD capacity with SES on ASTRA 19.2 degrees East

Written on 26 Feb 2021 Expansion of services allows German viewers to enjoy WDR's TV programming in HD quality Luxembourg, 26 February 2021 - The leading...

26/02/2021

DiGiCo Plays a Major Role at the New Steven Tanger Center for the Performing Arts

DiGiCo Plays a Major Role at the New Steven Tanger Center for the Performing Art...

26/02/2021

Elation key light solution for Traders Point Christian Church in Indianapolis

Elation key light solution for Traders Point Christian Church in Indianapolis posted: 26/02/2021 Force Tech works with church to upgrade to state-of-the-a...

26/02/2021

Live Company Invests in Robe ESPRITES

Live Company Invests in Robe ESPRITES posted: 26/02/2021 Peter Clausen with Mikkel Bedsted on the right Danish rental operation Live Company made a massi...

26/02/2021

Online Reunion Concert by Legendary Russian Rock Band KINO Marks World Debut of Claypaky Tambora Batten Fixtures

Online Reunion Concert by Legendary Russian Rock Band KINO Marks World Debut of ...

26/02/2021

Century Han Tang Leverages AJA Technology to Streamline 4K HDR Production

Century Han Tang Leverages AJA Technology to Streamline 4K HDR Production posted: 26/02/2021 Based in the Chaoyang District of Beijing, China, Century Han...

26/02/2021

Chinese Video-sharing App Douyin Makes Clear-Com Its Most-Liked Intercom Solution

Chinese Video-sharing App Douyin Makes Clear-Com Its Most-Liked Intercom Solut...

26/02/2021

Riedel Realizes Custom 360-Degree Technology Concept for Groundbreaking Coverage of 36th America's Cup

Riedel Realizes Custom 360-Degree Technology Concept for Groundbreaking Coverage...

25/02/2021

Magyar Telekom results for the fourth quarter of 2020

Magyar Telekom results for the fourth quarter of 2020 Budapest, February 25, 2021 17:30 Magyar Telekom today reported its consolidated financial results f...

25/02/2021

Magyar Telekom announces shareholder remuneration proposal

Magyar Telekom announces shareholder remuneration proposal Budapest, February 25, 2021 17:30 Magyar Telekom announces the Board of Directors' sharehold...

25/02/2021

Spotify Unveils New Ava DuVernay Podcast Dedicated to Social Change

Earlier this year, we shared news of a multiyear partnership between Spotify and award-winning filmmaker Ava DuVernay, who is known for powerful movies and tele...

25/02/2021

How to Sort Your Favorite Songs With Spotify's New Genre and Mood Filters

Your Liked Songs on Spotify are a collection of you-spanning every genre you've ever enjoyed and each mood you've experienced. Some days, you might be...

25/02/2021

On the Latest Episode of Spotify: For the Record' Anchor Podcasters Share How They Bring Their Stories to Life

In 2019, Spotify acquired Anchor, a platform that makes it easy to hit the groun...

25/02/2021

Sony Honored as One of "2021 World s Most Ethical Companies"

Sony Corporation has been recognized by the Ethisphere Institute as one of the Worlds Most Ethical Companies for the 3rd consecutive year. The US-based Ethisphe...

25/02/2021

PROFESSIONAL COMPETITION 2021 FINALISTS AND SHORTLIST ANNOUNCED

The World Photography Organisation is pleased to reveal the finalist and shortlisted photographers in the Professional competition for the Sony World Photograph...

25/02/2021

Sky reveals first look trailer of Sky Original Ich und die Anderen'

Series produced by Superfilm Filmproduktions GmbH in association with Sky Studios Cast includes renowned German talent: Tom Schilling, Mavie H rbiger, Katharin...

25/02/2021

Net Insight to divest its ScheduALL business

Correction: Net Insight Year-end Report January - December 2020 The financial figure Total cash flow for the Group during October - December 2020 in the previ...

25/02/2021

Other Voices returns to RT2 and RT Player

Other Voices returns to RT 2 on 4 March with Hozier, Fontaines D.C., Elbow, Pillow Queens, Rhiannon Giddens and more RT 2 & RT PLAYER | THURSDAYS | 11.05 PM ...

25/02/2021

Riedel Realizes Custom 360-Degree Technology Concept for Groundbreaking Coverage of 36th America's Cup

WUPPERTAL February 25, 2021 Riedel Realizes Custom 360-Degree Technology Conce...

25/02/2021

NOVELSAT Powers AXS TV & HDNET MOVIES' C-Band Spectrum Transition Services Have Successfully Launched

Advanced Video Transcoding and Content Protection Delivers High Efficiency, Flex...

25/02/2021

ANNUAL RESULTS 2020

HIGHLIGHTS: USD 741.5 million of total revenues and other operating income, USD 64.3 million of EBITDA and USD 122.5 million of operating free cash flow Succe...

25/02/2021

A new dawn, a new day and a pay-TV proposition without a set-top box?

By Tim Pearson, Sr. Director Product Marketing at NAGRA Last year, NAGRA assembled a stellar panel for Talking TVkey, a panel that discussed the opportunity di...

25/02/2021

Full-Year 2020 Results

Full-Year 2020 Results Lagard re group restores profitability and cash generation in second-half 2020, despite the health crisis thanks to the adaption of i...

25/02/2021

Creative Access and ITV Mentoring Programme: 150 staff to mentor new talent from under-represented communities.

Creative Access and ITV Mentoring Programme: 150 staff to mentor new talent from...

25/02/2021

ITV's Planet V launches Data Match

ITV's Planet V launches Data Match New First-Party Data Solution Powered by InfoSum Goes Live With Pilot Partners ITV have announced full details of Data ...

25/02/2021

Hitachi joins UN Race to Zero campaign

London, 25 February 2021 --- Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, Hitachi ) today announces it has joined the UN Race to Zero campaign through the Business Ambition for 1...

25/02/2021

EBU rolls out innovative news monitoring tool for Members

EBU rolls out innovative news monitoring tool for Members...

25/02/2021

EBU joins UNFCCC's Sports for Climate Action Initiative

EBU joins UNFCCC's Sports for Climate Action Initiative...

25/02/2021

Akratek joining Cinegy A Business Partners

PRESS RELEASE Cinegy expands further with Akratek joining Cinegy A Business Partners Munich, Germany, 23 February 2021: Cinegy GmbH, global leader for broad...

25/02/2021

Calrec's Artemis audio console shines for BeckTV install

A large number of inputs and outputs are being shared across the client's facilities. They have a lot of signals that come in and out from this location; t...

25/02/2021

Julie Pizzi Named President, Bunim/Murray Productions

Veteran producer and longtime executive Julie Pizzi has been named President, Bunim/Murray Productions, it was announced today by Cris Abrego, Chairman of the A...