Sony Digital Rapids Pixel Power calrec Sony

Ericsson rapporterar andra kvartalet 2019

17/07/2019

Andra kvartalet i korthet

F rs ljningen var SEK 54,8 (49,8) miljarder. F rs ljning justerad f r j mf rbara enheter och valutaeffekter kade med 7%, driven av tillv xt inom Networks i Nordamerika och Nordostasien. Rapporterad f rs ljning kade med 10%.

Bruttomarginalen var 36,6% (34,8%). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 36,7% (36,7% ).

Bruttomarginalen inom Networks exklusive omstruktureringskostnader f rb ttrades till 41,4% (40,2%) j mf rt med samma kvartal f reg ende r. Sekventiellt minskade bruttomarginalen inom Networks fr n 43,2%, huvudsakligen beroende p kostnader relaterade till en tidigare meddelad f rlikning g llande licensavtal samt negativ p verkan fr n strategiska kontrakt och l gre patent- och licensint kter.

R relseresultatet var SEK 3,7 (0,2) miljarder och r relsemarginalen var 6,8% (0,3%). R relseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 3,9 (2,0) miljarder och r relsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 7,0% (4,1%).

Periodens resultat f rb ttrades till SEK 1,8 (-1,8) miljarder.

Fritt kassafl de f re M&A var SEK 2,2 (-0,2) miljarder. Nettokassan uppgick till SEK 33,8 (33,1) miljarder.

SEK miljarder Kv 2

2019 Kv 2

2018 F r ndring rsvis Kv 1

2019 F r ndring kvartalsvis 6 m nader

2019 6 m nader

2018

Nettooms ttning 54,8 49,8 10% 48,9 12% 103,7 93,2

F rs ljningstillv xt justerad f r j mf rbara enheter och valutaeffekter - - 7% - - - -

Bruttomarginal 36,6% 34,8% - 38,4% - 37,5% 34,5%

R relseresultat 3,7 0,2 - 4,9 -24% 8,6 -0,1

R relsemarginal 6,8% 0,3% - 10,0% - 8,3% -0,2%

Periodens resultat 1,8 -1,8 - 2,4 -23% 4,3 -2,5

Vinst per aktie efter utsp dning, SEK 0,51 -0,58 - 0,70 -27% 1,21 -0,83

Vinst per aktie (ej IFRS), SEK [1] 0,59 -0,09 - 0,80 -26% 1,39 0,02

Fritt kassafl de exklusive M&A 2,2 -0,2 - 4,1 -45% 6,3 0,6

Nettokassa vid periodens slut 33,8 33,1 2% 36,1 -7% 33,8 33,1

Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 36,7% 36,7% - 38,5% - 37,5% 36,3%

R relseresultat exklusive omstruktureringskostnader 3,9 2,0 89% 5,1 -24% 9,0 2,9

R relsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 7,0% 4,1% - 10,4% - 8,6% 3,1%

[1] Vinst per aktie efter utsp dning, exklusive av- och nedskrivningar av f rv rvade immateriella tillg ngar och exklusive omstruktureringskostnader. Potentiella stamaktier ger inte upphov till n gon utsp dningseffekt om en konvertering till stamaktier skulle medf ra en f rb ttring av vinst per aktie.

Finansiella icke-IFRS-m tt st ms av mot n rmaste avst mningsbara poster i balans- och resultatr kningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar fr n B rje Ekholm, koncernchef och VD:

Den organiska f rs ljningstillv xten[1] var 7% under kvartalet, fr mst driven av f rs ljning i Nordamerika och Nordostasien. Vi har starkt momentum i v r 5G-verksamhet med b de nya avtal, nya kommersiella lanseringar och driftsatta n t. Hittills har vi tillhandah llit l sningar f r n stan tv tredjedelar av alla kommersiellt lanserade 5G-n t.

Tillv xten kar inom 5G. Initialt kommer 5G att utg ra en kapacitetsf rb ttring i storstadsomr den. I framtiden f rv ntas nya, sp nnande innovationer f r 5G i och med anv ndning inom Sakernas internet, d r man utnyttjar den hastighet, svarstid och s kerhet som 5G kan tillhandah lla. De f rdelar som detta erbjuder konsumenter och f retag inneb r m jligheter f r v ra kunder att tillvarata nya int kter.

Bruttomarginalen[2] var of r ndrad om 36,7% j mf rt med samma kvartal f reg ende r. F rb ttringar i segmentet Networks motverkades av l gre marginaler inom Digital Services och Managed Services.

Networks hade nnu ett bra kvartal med organisk f rs ljningstillv xt[1] p 11% j mf rt med samma kvartal f reg ende r, driven av investeringar inom 4G och 5G i Nordamerika och Nordostasien samt kade volymer relaterade till strategiska kontrakt. ven om de strategiska kontrakten kommer att bidra till kade marginaler p l ng sikt, r p verkan p l nsamheten negativ p kort sikt. Under kvartalet p verkades bruttomarginalen negativt, och vi f rv ntar oss kad p verkan under andra halv ret. Dessutom p verkade kostnader relaterade till den tidigare meddelade f rlikningen g llande licensavtal marginalen negativt. Trots detta f rb ttrades bruttomarginalen[2] till 41,4% (40,2%) j mf rt med samma kvartal f reg ende r, fr mst p grund av h gre patent- och licensint kter. F r att s kerst lla att vi uppfyller kundernas krav p snabba och flexibla leveranser, har vi beslutat att investera i en toppmodern 5G-produktionsanl ggning i USA som komplement till v r globala leveranskedja.

Inom Digital Services forts tter vi att genomf ra planen f r att n l g ensiffrig r relsemarginal 2020. F rb ttringarna r inte linj ra och kommer att variera mellan kvartalen. Organisk f rs ljning[1] inom Digital Services sj nk med -3% j mf rt med samma kvartal f reg ende r som f ljd av snabb nedg ng inom tidigare produktgenerationer. Bruttomarginalen[2] var 37,1% (42,6%). Den minskade bruttomarginalen drevs fr mst av f r ndrad aff rsmix, som kan variera mellan kvartal. V r 5G- och molnbaserade portf lj vinner mark hos kunderna, och vi kar relaterade FoU-investeringar f r att s kerst lla att portf ljen r anpassad och redo. Den omvandlade BSS-strategin vinner kraft, och under kvartalet skrevs kontrakt med flera nya kunder. Andelen terkommande aff rer kar, vi r p v g att ha tg rdat 75% av de 45 kritiska och icke-strategiska kundkontrakten vid rets slut och vi har kostnadseffektivitetsprogram p plats inom hela Digital Services.

Inom Managed Services r strategin att f rb ttra kunderbjudandet genom automatisering, maskininl rning och AI, vilket kommer att f rb ttra verksamhetens marginalprofil p l ngre sikt. Kortsiktigt p verkas r relsemarginalen negativt av kade FoU
LINK: https://wcm-com.ericsson.net/sv/press-releases/2019/7/ericsson-reports...
See more stories from ericsson

Europe Stories

10/12/2019

Video Transmission Site Services

December 2019 See our latest video below, showcasing our Transmission Site Services...

10/12/2019

Christmas on ITV

CHRISTMAS ON ITV 2019 TUNE INTO ITV THIS FESTIVE SEASON ITV has a stocking full of Christmas and New Year treats for viewers this year, including more drama o...

10/12/2019

AILEN LUJO JOINS VIZ MEDIA AS DIRECTOR OF PUBLISHING MARKETING

AILEN LUJO JOINS VIZ MEDIA AS DIRECTOR OF PUBLISHING MARKETING Industry Veteran Will Develop And Implement Multi-Channel Strategies To Support VIZ Media's...

10/12/2019

CHANTELLE STURT TO JOIN VIZ MEDIA AS DIRECTOR OF PUBLICITY, PUBLIC RELATIONS - A NEW DEDICATED BUSINESS FUNCTION

CHANTELLE STURT TO JOIN VIZ MEDIA AS DIRECTOR OF PUBLICITY, PUBLIC RELATIONS - A...

10/12/2019

Beta Release for New System Optimiser

CODA Audio recently gave a beta release to its brand new state-of-the-art 3D prediction software for CODA systems in the installed and live event arenas. The CO...

10/12/2019

EBU welcomes new European Commission

EBU welcomes new European Commission...

10/12/2019

Dutch Radio pulls out all the stops for inauguration of rebuilt organ

Dutch Radio pulls out all the stops for inauguration of rebuilt organ...

09/12/2019

Grainne Gallanagh announced as the fifth star to participate in RT One's Dancing with the Stars

Former Miss Universe Ireland, Grainne Gallanagh, is the fifth star confirmed to ...

09/12/2019

Michael Carruth, Yewande Biala and Fr. Ray Kelly Confirmed to Join the Line Up for RT's Dancing with the Stars

Tonight on The Late Late Show Ryan Tubridy unveiled three new Dancing with the S...

09/12/2019

Brian Dowling confirmed to join RT One's hit show Dancing with the Stars

After much speculation this week it was officially confirmed live on the Ray D'Arcy Show that television presenter Brian Dowling is set to join the line up ...

09/12/2019

Celebrations in Cork as Today with Maura and Dith mark their 1000th episode on RT One

On Monday, 9 December, Today with Maura and D ith will broadcast their 1000th s...

09/12/2019

Android 10 begins rollout with Xperia 1 and Xperia 5 smartphones

If you're the lucky owner of an Xperia 1 or an Xperia 5, you may have noticed that Google's Android 10 is now available for your device. The upgrade is...

09/12/2019

TVkey Cloud, developed by NAGRA and Samsung, wins Pay-TV Service Innovation of the Year at the VideoTech Innovation Awards

For consumers, TVkey Cloud enables instant activation out-of-the box and direct ...

09/12/2019

Kaplamin Ambalaj expands corrugated print production with second Onset X investment from Fujifilm

Kaplamin Ambalaj expands corrugated print production with second Onset X investm...

09/12/2019

SatNews: Year in Review 2019

By Simen K. Frostad Every year, the broadcast industry descends en masse on the RAI Convention Centre in Amsterdam. Once again, IBC provided invaluable insight...

09/12/2019

Alef One, Banijay Rights & France Televisions Join Forces For MH370 Drama

Banijay Rights, the leading distribution arm of Banijay Group, has today confirmed it will distribute the highly-anticipated, dramatic mini-series, Flight MH370...

09/12/2019

Sylphyo: the expressive wind controller

Aodyo wind controller now available more widely internationally The innovative Aodyo Sylphyo wind controller is now more readily available in the UK and North...

09/12/2019

New Bumblebee DIY ribbon mic arrives

Active RM7 kit comes from Latvia with love The Bumblebee RM7 kit. Latvian DIY mic manufacturers Bumblebee Pro, known for their ribbon mic kits, DI boxes an...

09/12/2019

Global video streaming market to reach $150 billion by 2026'

New figures from Allied Market Research Jenny Priestley 4 hours ago New figures from Allied Market Research target=_blank title=Share on LinkedIn class...

09/12/2019

Streaming services score over half of Golden Globes TV noms

Netflix leads nominations lists in both film and TV categories Jenny Priestley 37 mins ago Netflix leads nominations lists in both film and TV categories...

09/12/2019

Lise Heidal appointed SVP, global media solutions at NEP

Previously managing director for NEP Norway Jenny Priestley 5 hours ago Previously managing director for NEP Norway target=_blank title=Share on Linked...

09/12/2019

Mediaset, Vivendi deal could be delayed until early next year

Ruling expected after 10th January Dan Meier 4 hours ago Ruling expected after 10th January target=_blank title=Share on LinkedIn class=share-linkedin>...

09/12/2019

Tory immigration proposals offer little comfort to VFX industry

UK Screen Alliance criticises Boris Johnsons small amount of additional information Dan Meier 3 hours ago UK Screen Alliance criticises Boris Johnson'...

09/12/2019

NEP Announces the Appointment of Lise Heidal as SVP, Global Media Solutions to Lead Worldwide Initiative

NEP Announces the Appointment of Lise Heidal as SVP, Global Media Solutions to L...

09/12/2019

Astera AX1s Assist Muse Simulation Theory

Astera AX1s Assist Muse Simulation Theory posted: 09/12/2019 Twenty-four Astera AX1 LED battery powered wireless pixel tubes' played their part onsta...

09/12/2019

Sony and Verizon Demonstrate How 5G Stands to Transform Live Sports Production

Sony and Verizon Demonstrate How 5G Stands to Transform Live Sports Production posted: 09/12/2019 Samera System in Action at NRG Stadium Sony Imaging Produ...

09/12/2019

CP Communications Leverages Complete IP and Bonded Cellular Networking Architecture for New York City Marathon Coverage

CP Communications Leverages Complete IP and Bonded Cellular Networking Architect...

09/12/2019

Livestreaming at Ronald McDonald Houses' Charity Gala

Livestreaming at Ronald McDonald Houses' Charity Gala posted: 09/12/2019 Throughout the world, Ronald McDonald Houses (RMH) can be found within or clo...

09/12/2019

OH BOY It's Robe for Hecht

OH BOY It's Robe for Hecht posted: 09/12/2019 Swiss pop-rock band Hecht - well-known for their energized live shows, slick dance moves, foot-tapping t...

09/12/2019

Music Expo to expand internationally in 2020

Creative music-makers conference and workshops to hold first events outside the USA Artist/producer Jay-J presenting a seminar to a packed room at Music Expo ...

09/12/2019

Juan Luis Guerra Hopes it Rains Robe!

Juan Luis Guerra Hopes it Rains Robe! posted: 06/12/2019 Juan Luis Guerra recently kicked off his 2019 Literal Juan Luis Guerra 4.40 Tour Grandes xitos ...

09/12/2019

Cingularity selects PHABRIX Sx for power and portability on sports broadcasts

Cingularity selects PHABRIX Sx for power and portability on sports broadcasts posted: 09/12/2019 Combination of functionality, compact size and longevity ma...

09/12/2019

Mitchell Schellenger and Artiste Monet Shine on Logic tour

Mitchell Schellenger and Artiste Monet Shine on Logic tour posted: 09/12/2019 American rapper Logic toured 26 cities across North America this fall on hi...

08/12/2019

Ericsson reaches resolution on U.S. FCPA investigations

Ericsson (NASDAQ: ERIC) today announced the resolution of the previously disclosed investigations by the U.S. Department of Justice (DOJ) and the Securities and...

07/12/2019

Im A Celebrity...Get Me Out Of Here! Saturday 7 December preview (video)

Im A Celebrity...Get Me Out Of Here! Saturday 7 December preview (video) Jacqueline Jossa, Roman Kemp, Kate Garraway and Andy Whyment undertake tonights Bushtu...

07/12/2019

FUJINON Techno Stabi TS-X 1440 - high-end binoculars redefined

FUJINON Techno Stabi TS-X 1440 - high-end binoculars redefined A strong partner for highest demands with 14x magnification and the worlds most powerful image st...

07/12/2019

ITV launches brand new promo for Love Island

ITV launches brand new promo for Love Island [Friday 6 December] Tonight, ITV will premiere the brand new advertising promo for Love Island. The promo for th...

07/12/2019

Im A Celebrity...Get Me Out Of Here! Friday 6 December preview (video)

Im A Celebrity...Get Me Out Of Here! Friday 6 December preview (video) Roman Kemp and Andy Whyment undertake tonights Bushtucker Trial - Pump of Peril Im A Ce...

07/12/2019

UCLan cJAM - Attracting the talent of the future.

Posted on 06 Dec 2019 On Friday 22 November, our Creative Director, Simon Couchman, attended the UCLan cJAM: Media event at Lancaster Uni. Hosted by the Facul...

07/12/2019

Change in Magyar Telekom's top management

Change in Magyar Telekom's top management Budapest, December 6, 2019 08:00 Magyar Telekom announces that Chief Financial Officer J nos Szab will leave ...

07/12/2019

Magyar Telekom changes its management structure

Magyar Telekom changes its management structure Budapest, December 6, 2019 08:00 Magyar Telekom's Board of Directors decided to simplify its governance ...

07/12/2019

Hitachi to Provide CNAO with Proton Therapy System

Tokyo, December 6, 2019 --- Hitachi, Ltd. (TSE:6501, Hitachi ) today announced that it has entered into an agreement to provide Centro Nazionale di Adroterapia...

06/12/2019

Broadcast Film & Video: 2019 - The Year of Change!

Broadcast Film & Video: 2019 - The Year of Change! The advent of IP has driven significant change. No longer are people combing the marketplace for bespoke...

06/12/2019

NEP Announces the Appointment of Lise Heidal as SVP, Global Media Solutions to Lead Worldwide Initiative

NEP Announces the Appointment of Lise Heidal as SVP, Global Media Solutions to L...

06/12/2019

Sony and Verizon Demonstrate How 5G Stands to Transform Live Sports Production

Sony Imaging Products & Solutions Inc., Sony Mobile Communications Inc. and Verizon joined forces with NBC Sports to test how 5G can change the way live sports ...

06/12/2019

Best Wishes of the Season to All Our Customers!

December 2019 We would like to thank all our customers for their valued business in 2019 - this has been one of our busiest years! Our thanks also go to all ...

06/12/2019

All Things Being Equal highlights role of PSM in promoting gender equality

All Things Being Equal highlights role of PSM in promoting gender equality...

06/12/2019

Taking a holistic approach to fighting streaming piracy

The worldwide content distribution industry - from traditional cable, telco and satellite TV providers to the growing number of direct-to-consumer (DTC) players...

06/12/2019

Alchimie appoints head of UK operations

Follows Alchimies recent acquisition of TVPlayer Jenny Priestley 4 hours ago Follows Alchimie's recent acquisition of TVPlayer target=_blank title=...