Sony Digital Rapids Pixel Power calrec Sony

Ericsson rapporterar andra kvartalet 2019

17/07/2019

Andra kvartalet i korthet

F rs ljningen var SEK 54,8 (49,8) miljarder. F rs ljning justerad f r j mf rbara enheter och valutaeffekter kade med 7%, driven av tillv xt inom Networks i Nordamerika och Nordostasien. Rapporterad f rs ljning kade med 10%.

Bruttomarginalen var 36,6% (34,8%). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 36,7% (36,7% ).

Bruttomarginalen inom Networks exklusive omstruktureringskostnader f rb ttrades till 41,4% (40,2%) j mf rt med samma kvartal f reg ende r. Sekventiellt minskade bruttomarginalen inom Networks fr n 43,2%, huvudsakligen beroende p kostnader relaterade till en tidigare meddelad f rlikning g llande licensavtal samt negativ p verkan fr n strategiska kontrakt och l gre patent- och licensint kter.

R relseresultatet var SEK 3,7 (0,2) miljarder och r relsemarginalen var 6,8% (0,3%). R relseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 3,9 (2,0) miljarder och r relsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 7,0% (4,1%).

Periodens resultat f rb ttrades till SEK 1,8 (-1,8) miljarder.

Fritt kassafl de f re M&A var SEK 2,2 (-0,2) miljarder. Nettokassan uppgick till SEK 33,8 (33,1) miljarder.

SEK miljarder Kv 2

2019 Kv 2

2018 F r ndring rsvis Kv 1

2019 F r ndring kvartalsvis 6 m nader

2019 6 m nader

2018

Nettooms ttning 54,8 49,8 10% 48,9 12% 103,7 93,2

F rs ljningstillv xt justerad f r j mf rbara enheter och valutaeffekter - - 7% - - - -

Bruttomarginal 36,6% 34,8% - 38,4% - 37,5% 34,5%

R relseresultat 3,7 0,2 - 4,9 -24% 8,6 -0,1

R relsemarginal 6,8% 0,3% - 10,0% - 8,3% -0,2%

Periodens resultat 1,8 -1,8 - 2,4 -23% 4,3 -2,5

Vinst per aktie efter utsp dning, SEK 0,51 -0,58 - 0,70 -27% 1,21 -0,83

Vinst per aktie (ej IFRS), SEK [1] 0,59 -0,09 - 0,80 -26% 1,39 0,02

Fritt kassafl de exklusive M&A 2,2 -0,2 - 4,1 -45% 6,3 0,6

Nettokassa vid periodens slut 33,8 33,1 2% 36,1 -7% 33,8 33,1

Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 36,7% 36,7% - 38,5% - 37,5% 36,3%

R relseresultat exklusive omstruktureringskostnader 3,9 2,0 89% 5,1 -24% 9,0 2,9

R relsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 7,0% 4,1% - 10,4% - 8,6% 3,1%

[1] Vinst per aktie efter utsp dning, exklusive av- och nedskrivningar av f rv rvade immateriella tillg ngar och exklusive omstruktureringskostnader. Potentiella stamaktier ger inte upphov till n gon utsp dningseffekt om en konvertering till stamaktier skulle medf ra en f rb ttring av vinst per aktie.

Finansiella icke-IFRS-m tt st ms av mot n rmaste avst mningsbara poster i balans- och resultatr kningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar fr n B rje Ekholm, koncernchef och VD:

Den organiska f rs ljningstillv xten[1] var 7% under kvartalet, fr mst driven av f rs ljning i Nordamerika och Nordostasien. Vi har starkt momentum i v r 5G-verksamhet med b de nya avtal, nya kommersiella lanseringar och driftsatta n t. Hittills har vi tillhandah llit l sningar f r n stan tv tredjedelar av alla kommersiellt lanserade 5G-n t.

Tillv xten kar inom 5G. Initialt kommer 5G att utg ra en kapacitetsf rb ttring i storstadsomr den. I framtiden f rv ntas nya, sp nnande innovationer f r 5G i och med anv ndning inom Sakernas internet, d r man utnyttjar den hastighet, svarstid och s kerhet som 5G kan tillhandah lla. De f rdelar som detta erbjuder konsumenter och f retag inneb r m jligheter f r v ra kunder att tillvarata nya int kter.

Bruttomarginalen[2] var of r ndrad om 36,7% j mf rt med samma kvartal f reg ende r. F rb ttringar i segmentet Networks motverkades av l gre marginaler inom Digital Services och Managed Services.

Networks hade nnu ett bra kvartal med organisk f rs ljningstillv xt[1] p 11% j mf rt med samma kvartal f reg ende r, driven av investeringar inom 4G och 5G i Nordamerika och Nordostasien samt kade volymer relaterade till strategiska kontrakt. ven om de strategiska kontrakten kommer att bidra till kade marginaler p l ng sikt, r p verkan p l nsamheten negativ p kort sikt. Under kvartalet p verkades bruttomarginalen negativt, och vi f rv ntar oss kad p verkan under andra halv ret. Dessutom p verkade kostnader relaterade till den tidigare meddelade f rlikningen g llande licensavtal marginalen negativt. Trots detta f rb ttrades bruttomarginalen[2] till 41,4% (40,2%) j mf rt med samma kvartal f reg ende r, fr mst p grund av h gre patent- och licensint kter. F r att s kerst lla att vi uppfyller kundernas krav p snabba och flexibla leveranser, har vi beslutat att investera i en toppmodern 5G-produktionsanl ggning i USA som komplement till v r globala leveranskedja.

Inom Digital Services forts tter vi att genomf ra planen f r att n l g ensiffrig r relsemarginal 2020. F rb ttringarna r inte linj ra och kommer att variera mellan kvartalen. Organisk f rs ljning[1] inom Digital Services sj nk med -3% j mf rt med samma kvartal f reg ende r som f ljd av snabb nedg ng inom tidigare produktgenerationer. Bruttomarginalen[2] var 37,1% (42,6%). Den minskade bruttomarginalen drevs fr mst av f r ndrad aff rsmix, som kan variera mellan kvartal. V r 5G- och molnbaserade portf lj vinner mark hos kunderna, och vi kar relaterade FoU-investeringar f r att s kerst lla att portf ljen r anpassad och redo. Den omvandlade BSS-strategin vinner kraft, och under kvartalet skrevs kontrakt med flera nya kunder. Andelen terkommande aff rer kar, vi r p v g att ha tg rdat 75% av de 45 kritiska och icke-strategiska kundkontrakten vid rets slut och vi har kostnadseffektivitetsprogram p plats inom hela Digital Services.

Inom Managed Services r strategin att f rb ttra kunderbjudandet genom automatisering, maskininl rning och AI, vilket kommer att f rb ttra verksamhetens marginalprofil p l ngre sikt. Kortsiktigt p verkas r relsemarginalen negativt av kade FoU
LINK: https://wcm-com.ericsson.net/sv/press-releases/2019/7/ericsson-reports...
See more stories from ericsson

Europe Stories

20/08/2019

Please do read the small print

20/08/2019 Following the release of our latest Consumer figures, we really liked David Pigeon's article which pointed out that while the audiences might n...

20/08/2019

Nordic CEOS For a Sustainable Future Seek to Collaborate with Nordic Governments on Climate Action and Diversity in the Workplace

(L to R) Kim Kielsen (Premier of Greenland), Katrin Sj gren (Premier of land), ...

20/08/2019

Nordic CEOs for a Sustainable Future seek to collaborate with Nordic governments on climate action and diversity in the workplace

Nordic CEOs for a Sustainable Future seek to collaborate with Nordic governments...

20/08/2019

Nordic CEOs meet with region's Prime Ministers to accelerate sustainability action on climate and diversity

Reading Time: 5 minutes From left-to-right: Kim Kielsen, Katrin Sj gren, Stefa...

20/08/2019

PULS 4 Brings Its Media Operation into the Future with Dalet

Dalet, a leading provider of solutions and services for broadcasters and content professionals, has signed a deal with Austrian private broadcaster group ProSie...

20/08/2019

Love is in the Air for Riedel's Artist Intercom at the Electric Love Festival in Austria

WUPPERTAL August 20, 2019 Love is in the Air for Riedel's Artist Intercom ...

20/08/2019

Yellow Bird UK Triggers Book Options on Spotify Untold

Yellow Bird UK, a Banijay Group company, has optioned the screen rights for Spotify Untold (Spotify Inifr n), the gripping and relevant tale of the secretive st...

20/08/2019

VIZ MEDIA ANNOUNCES A PAIR OF NEW PUBLISHING RELEASES FOR AUGUST

VIZ MEDIA ANNOUNCES A PAIR OF NEW PUBLISHING RELEASES FOR AUGUST MY HERO ACADEMIA: SMASH!! Spin-off Expands The Hit Series, While AUTOMATIC EVE Novel Delivers...

20/08/2019

VIZ MEDIA PROUDLY ANNOUNCES GARDEN STORY THE VIDEO GAME

-- -- -- -- -- VIZ MEDIA PROUDLY ANNOUNCES GARDEN STORY THE VIDEO GAME A Cute Pixel Graphic Adventure For All Ages Sprouting In Spring 2020 San Franci...

20/08/2019

Lynx Technik's greenMachine powers HDR to SDR conversion

HDR Evie is powered by the award-winning greenMachine titan platform Jenny Priestley 5 hours ago HDR Evie is powered by the award-winning greenMachine ti...

20/08/2019

Apple and Disney set to go head-to-head in streaming wars

Both companies are set to launch their SVoDs in the coming weeks Jenny Priestley 5 hours ago Both companies are set to launch their SVoDs in the coming w...

20/08/2019

Netflix adds Latest section to TV app

New menu will feature trailers for upcoming titles Dan Meier 4 hours ago New menu will feature trailers for upcoming titles target=_blank title=Share o...

20/08/2019

Internet carriers deny throttling online video

Study suggests violation of net neutrality Dan Meier 3 hours ago Study suggests violation of net neutrality target=_blank title=Share on LinkedIn class...

20/08/2019

Dalet upgrades ProSiebenSat.1 PULS 4

Dalet Galaxy five optimises the broadcasters media production workflow Dan Meier 4 hours ago Dalet Galaxy five optimises the broadcaster's media prod...

20/08/2019

Reuters announces production partners to enhance content platform

Productivity Suite to offer creation, production and editing services Dan Meier 4 hours ago Productivity Suite to offer creation, production and editing ...

20/08/2019

Howard Jones is Transformed with Robe

Howard Jones is Transformed with Robe posted: 20/08/2019 UK singer-songwriter and musician Howard Jones is back on the road celebrating 35 years since his...

20/08/2019

CP Communications and Carr-Hughes Productions Covers Multi-Venue CrossFit Games with Hybrid Broadcast and Production System

CP Communications and Carr-Hughes Productions Covers Multi-Venue CrossFit Games ...

20/08/2019

Bridge Technologies to Showcase Transformative' Technology for Remote Production at IBC2019

Bridge Technologies to Showcase Transformative' Technology for Remote Produ...

20/08/2019

Flat panel and projector...

The flat panel and projector market has seen growth throughout the second quarter of 2019, according to PMA Research. PMA Research has announced its latest se...

20/08/2019

Sharp's UK business buys...

Stuart Sykes, MD of SBS UK Sharp Business Systems UK (SBSUK) has acquired IT support service company Complete I.T. in a bid to strengthen its position in the U...

20/08/2019

Datapath appoints Adam...

Adam Marsden has been appointed as Datapath's sales and account manager for the UK, Ireland, Nordics and Baltics. Marsden, a former training manager for D...

20/08/2019

Lea Professional appoints Brian Pickowitz as VP...

Lea Professional has appointed former senior director of sales and marketing Brian Pickowitz as VP marketing. Pickowitz has held senior engineering and market...

20/08/2019

Extron promotes Steve James to vice president of engineering

Extron has announced the promotion of Extron veteran Steve James as vice president of engineering. James formerly worked as senior director of engineering at ...

20/08/2019

Jam today: new guitar controllers from Zivix & RND64

Introducing Jamstik Studio & Jammy Guitar You wait ages for a MIDI guitar controller, and then two similarly named ones come along at once. Well, not quite - ...

20/08/2019

NAGRA highlights smart content aggregation and monetisation underpinned by scalable service protection at IBC 2019

Cheseaux, Switzerland and Phoenix, (AZ), USA - August 19, 2019 - At IBC 2019, NA...

20/08/2019

Light Iron Enlists Renowned Industry Colorist Scott Klein

Light Iron Enlists Renowned Industry Colorist Scott Klein LOS ANGELES (July 8, 2019) - Light Iron, a Panavision company, is excited to announce that award-win...

20/08/2019

HPA Announces 2019 Engineering Excellence Award Winners

HPA Announces 2019 Engineering Excellence Award Winners July 11, 2019 (Burbank, CA) - The Hollywood Professional Association (HPA) Awards Committee have annou...

20/08/2019

Joe Walker, ACE Set for Keynote Conversation at EditFest LA 2019

Joe Walker, ACE Set for Keynote Conversation at EditFest LA 2019 (Hollywood, CA) July 31, 2019 - EditFest LA, the day-long celebration of the art and craft of...

20/08/2019

HPA Honors Robert Legato with Lifetime Achievement Award

HPA Honors Robert Legato with Lifetime Achievement Award The Hollywood Professional Association (HPA) has announced that Robert Legato, the legendary visual e...

19/08/2019

Casting announced on series 2 of ITV's hit drama The Bay

Published: Mon 19 Aug 2019 Casting announced on series 2 of ITV's hit drama The Bay from Tall Story Pictures Casting for Series Two of The Bay, has today ...

19/08/2019

Spotify's Equalizer Project Raises the Volume at Way Out West

The Way Out West festival in Sweden is about much more than music-it's a three-day celebration of several sustainability- and equality-focused efforts. The ...

19/08/2019

Robert Lindsay, James Murray, Susannah Fielding, Ellie Kendrick and Navin Chowdhry...

Robert Lindsay, James Murray, Susannah Fielding, Ellie Kendrick and Navin Chowdh...

19/08/2019

Filming has begun on the new series of hit detective drama,...

Filming has begun on the new series of hit detective drama, Endeavour starring Shaun Evans and Roger Allam Company News August 19, 2019 The latest series of ...

19/08/2019

Fujifilm develops FUJINON UA1078.4BESM AF

Fujifilm develops FUJINON UA107 8.4BESM AF - Brings innovation to video production with the worlds first 4K-compatible broadcast lens with AF function - Achie...

19/08/2019

Fujifilm and NewTom Formalise New Partnership

Fujifilm and NewTom Formalise New Partnership 19.08.2019 NewTom featured on Fujifilm's stand at UKIO 2019 In late 2018 Fujifilm became a UK distributor ...

19/08/2019

Dave s Joke of The Fringe 2019

Comedian Olaf Falafel wins Daves Funniest Joke of The Fringe Award with belting vegetable joke Jokes were shortlisted by a panel of UKs foremost comedy critic...

19/08/2019

Don t Panic! Dad s Army Ghost Billboard appears in London

45ft mural installed in Clerkenwell, East London took four artists from street art collective Global Street Art Agency 50 hours to create 19 August 2019 Gia...

19/08/2019

British Airways to trial VR airline entertainment...

British Airways has announced that it is introducing a trial run of its virtual reality entertainment system on select flights from London Heathrow to New York ...

19/08/2019

DIGIS Group hosts...

The DIGIS Group held its annual integration conference in July, with 100 delegates from 70 local integration companies represented at the event, offering traini...

19/08/2019

Datapath appoints Adam Marsden as sales and account manager

Adam Marsden has been appointed as Datapath's sales and account manager for the UK, Ireland, Nordics and Baltics. Marsden, a former training manager for D...

19/08/2019

Blackmagic Design Live Production Workflow Captures Festival Beauregard

Blackmagic Design Live Production Workflow Captures Festival Beauregard posted: 19/08/2019 Blackmagic Design today announced that a multicamera SMPTE fibe...

19/08/2019

Grass Valley Enables Open-Standards IP Production for IBC TV

Grass Valley Enables Open-Standards IP Production for IBC TV posted: 19/08/2019 IBC TV, the official television channel of IBC2019 (September 13-18, Amste...

19/08/2019

Protec Dubai invests in Robe

Protec Dubai invests in Robe posted: 19/08/2019 Protec's Aaron Russ with Elie Battah from Robe Middle East The Protec Group's Dubai branch, the l...

19/08/2019

Gravity Media further expands in Australia with Chief Entertainment acquisition

Gravity Media further expands in Australia with Chief Entertainment acquisition posted: 19/08/2019 Deal creates premier provider of live and fast-turnarou...

19/08/2019

Going green screenless

Dan Meier visits visualisation specialist disguise to see extended reality in action Dan Meier 3 hours ago Dan Meier visits visualisation specialist disg...

19/08/2019

Crossing over with The Finish Line

Zeb Chadfield, owner of The Finish Line, explains why he decided to move to Blackmagic's DaVinci Resolve for finishing and delivery Contributor 3 hours...

19/08/2019

DCMS has no plans to make legislative changes' to TV ad limits

DCMS said to be in discussions over limit of ads per hour on PSBs Jenny Priestley 5 hours ago DCMS said to be in discussions over limit of ads per hour o...

19/08/2019

ACCESS brings Viacom channels to cars

MTV, Comedy Central and Nickelodeon will be available via Twine4Car in Germany Dan Meier 4 hours ago MTV, Comedy Central and Nickelodeon will be availabl...

19/08/2019

Three launches 5G home broadband

Initially available in Camden, Camberwell and Southwark Dan Meier 4 hours ago Initially available in Camden, Camberwell and Southwark target=_blank tit...